Comfort

 

Utmaning

Comfort vill nå en målgrupp som planerar att renovera sitt badrum. Utmaningen är att nå målgruppen i rätt stadie i köpprocessen på ett kostnadseffektivt sätt.

Tidigare direkta köp i digitala medier resulterade i mycket spill. Framför allt nådde vi en yngre målgruppen som inte är in-market för Comfort.

 

Strategi

Att gå över från direkt köp i digitala medier till programmatiska köp inom video. På det sättet kunde vi ta kontroll över köpstrategin och bli träffsäkrare inom målgruppen.

Comfort tog steget fullt ut under 2018 och är en av Tre Kronors första kunder som vågade gå hela vägen och testa.

 

Resultat

Kampanjen resulterade i att Comfort påtagligt ökade sin in-market andel.

Affiniteten hade en konstant positiv ökning.

Både varumärkeskännedomen och tänkbarheten ökade.

Tre Kronor Media

Gothersgade 89

1123 København K

ulrik.thyregod[at]trekronormedia.dk

– – –

Tre Kronor Media AB

Box 3061

103 61 Stockholm

info[at]trekronormedia.se

– – –

Tre Kronor Media Göteborg AB

Kungstorget 7

411 17 Gothenburg

max.hallenberg[at]trekronormedia.se

– – –