HiPP

Barnmatsbranschen är en mycket konkurrensutsatt bransch. HiPP var först ut med ekologisk barnmat, men då det idag är en självklarhet för många föräldrar att ge sina barn ekologisk mat har nästan samtliga barnmatsleverantörer ett varierat ekologiskt utbud. Det är därför mycket svårt att nå ut i bruset och målgruppen har svårt att särskilja vilket märke de köpt ifrån.

Ett av huvudsyftena för oss på Tre Kronor Media var att bygga kännedom och att bidra till att HiPP uppfattas som ett varumärke med produkter i framkant. HIPP ville även att man som förälder ska känna att man gör ett bra val när man väljer HiPP till sina barn.

HiPP önskade skapa kommunikation som engagerar målgruppen småbarnsföräldrar samt sprida HiPPs kunskap och expertis om barnmat till målgruppen. Kampanjen skulle även bidra till försäljning av HIPP’s produkter, ta tillbaka marknadsandelar och öka antalet följare på HiPPs sociala kanaler.

För kampanjen hade vi en mycket begränsad budget samt behövde utmana kunden i att öppna upp för sociala och digitala medier. Tre Kronor Media tog kontakt med samtliga familjenätverk för att diskutera hur vi bäst skulle kunna möta utmaningarna.

Efter noggrann utvärdering påbörjade vi ett nära samarbete med nätverket LOPPI. En contentsida, vid namn ”Barnmatsguiden” skapades på loppi.se. Sidan fylldes på med relevant, intressant och engagerande innehåll om barnmat och HIPP’s produkter, värderingar och kunskap. Innehållet bestod av HIPP’s eget material samt produceras av LOPPIs redaktion och av LOPPIs influencers.

Genom loppi.se kunde HiPP nå ut med hög räckvidd i rätt målgrupp.

Kampanjen pågick under 2017 och man såg snabbt fantastiska resultat. Engagemanget var mycket högt i målgruppen och relevansen i sociala medier resulterade i högsta poäng, 10/10, vilket är mycket svårt att nå. Antal likes på Facebook och följare på Instagram har ökat markant.

Tre Kronor Media

Gothersgade 89

1123 København K

ulrik.thyregod[at]trekronormedia.dk

– – –

Tre Kronor Media AB

Box 3061

103 61 Stockholm

info[at]trekronormedia.se

– – –

Tre Kronor Media Göteborg AB

Kungstorget 7

411 17 Gothenburg

max.hallenberg[at]trekronormedia.se

– – –