– Jag, Lars Bönnelyche och Anna-Karin Darlin har varit huvudägare United Communications Partners (UCP), som är noterat på OTC Markets i New York. Men i en privat transaktion köper Making Science nu våra aktier och i och med det får bolaget över 70 procent ägande i UPC, som i sin tur äger 100 procent av hela Tre kronor-gruppen, berättar Tre kronors vd Niclas Fröberg.

Kan du säga något om köpeskillingen?

– Nej, det är – som i alla transaktioner som görs utanför marknaden inofficiellt. Men vi är ju noterade så det finns ett börsvärde. Jag kommer dock inte att kommentera detta.

Bakgrunden till affären är att Tre Kronor vill möta annonsörernas allt större efterfrågan av att arbeta med byråer som har nära band till techföretagen. Ett behov som bland annat framgår av en rapport från konsultföretaget Kepler.

– Det är tydligt att annonsörerna känner en oro över att byråernas avstånd till bland annat Google och Meta är för stort. Så om man inte har en tillräcklig kompetens och storlek får man inte vara med och leka på högsta nivå.

Enligt Niclas Fröberg handlar därför uppköpet om att slå sig ihop med någon som adderar ytterligare ett lager av kompetens.

– Vi har inte haft något intresse av att sälja oss till någon mediebyrågrupp med syftet att växa, utan det har varit otroligt viktigt att hitta en partner som tillför och kompletterar vårt befintliga erbjudande.

Initiativ till dialogen med Making Science tog Niclas Fröberg själv.

– Making Science hade visat intresse för att köpa in sig i mediebyrånätverket Local Planet Media som vi är delägare och grundare av och som i dag finns i ett sjuttiotal länder och har en organisation i London, säger Niclas Fröberg och fortsätter:

– Men när jag såg deras presentationer insåg jag att de och Tre Kronor skulle vara en ”perfect match”, så jag tog kontakt med dem.

Samtalen har förts sedan i våras och allt slutfördes i förra veckan.

Så Tre Kronor har inte legat ute till allmän försäljning?

– Nej. Jag har visserligen haft förmånen att få sälja ett bolag vid ett tidigare tillfälle och gjort den spännande resan. Men vi har inte byggt detta med ambitionen att sälja, däremot är det en utmaning att omvärlden förändras så snabbt. Och då måste man – för sina kunders skull – anpassa sig och försöka hitta rätt strategiska partners.

Tre Kronor och Making Sciences samarbete inleddes redan i fjol, då man arbetade ihop i flera projekt. Niclas Fröberg vill i dag inte avslöja vilka kunder det har handlat om, men säger att de två bolagen har gjort flera pitcher ihop som har fått positivt utfall.

– Målbilden har hela tiden varit att den här affären ska bli av, men för den saken skull behöver man inte sitta och vänta i omklädningsrummet tills allting är klart – utan det är roligare att spela matchen direkt. Därför drog vi i gång samarbeten kring flera kundprojekt redan under 2021 och de kunderna kommer att presenteras nu under våren, säger han.

Tre Kronor har i nuläget verksamhet i Sverige och Danmark. Personalen påverkas i dag enbart genom att de får nya kollegor och kompetenser, säger Niclas Fröberg.

– I övrigt fortsätter vi att jobba som vi alltid har gjort och utveckla vår verksamhet och vårt digitala erbjudande. Vi kommer att fortsätta heta Tre Kronor, men lägger till ”a Making Science Company” i vår signatur.

LINNÉA KIHLSTRÖM

Chefredaktör och ansvarig utgivare

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se