2023 så kommer GA som vi känner till det idag inte finnas kvar. Därför är det extremt viktigt att om man inte redan satt upp GA4, gör det nu, så att det kan gå parallellt under en övergångsperiod. 

Så fort man har implementationen på plats så kan man börja samla data och när man sedan går över helt så kommer det att finnas mer data tillgänglig i det nya formatet.

GA4 bygger på 3 teknologier: 

För att det ska vara möjligt att följa kunden cross-device har man alltså valt att ändra om sättet man tittar på datan, och metrics som sessions, bounce rate, page views förvinner och ersätts nu med Events. 

I uppsättningen av GA4 så väljer man alltså själv vilka Events man vill analysera, som exempelvis page view, app view etc. För varje Event kan du skicka in ännu mer data för att beskriva den ännu mer (eventparameters (dagens dimensions))

EXEMPEL: Purchase, kan ha parametrar som orderId, revenue, antal items bought m.m. 

Det innebär alltså att man hittar de tidigare metrics men att man i stället sätter upp det som event. Det kräver i sin tur en del av dig som användare eftersom man behöver veta vad du vill titta på samt sätta upp det korrekt så att man gör rätt analys- 


Bounce rate som metric kommer dock att försvinna helt och i stället har man ersatt det med Engaged Sessions och Engagement Time. 

Eftersom allt är uppbyggt på event som man själv väljer ut vilka event så har man också ersatt den klassiska vyn som man är van vid i Universal Analytics med 4 avdelningar; Life Cycle, User, Events, Explore och Configure.

Under Life Cycle, hittar man rapporter som liknar olika steg i den välkända säljtratten/kundresan:

Acquisition

Visar varifrån din trafik kommer. Välj att segmentera på User Acquisition (nya användare) eller Traffic Acquisition (all trafik i form av sessioner).

Engagement

Visar vad dina besökare gör på din sajt. Hette tidigare Behavior. Visar Events (händelser) och Pages and Screens (sidvisningar) – till exempel hur många som klickat på olika knappar, uppnått en viss scrolltid eller klassificeras som quality users.

Monetisation

Visar hur du tjänar pengar på dina besökare. En del av det som tidigare låg under Conversions. Här ser du in-app purchases, annonsvisningar (om du annonserar) och data från e-handel om du har en sådan.

Retention

Visar hur många besökare som återkommer till din webbplats och deras engagemang. Här ser du rapporten Overview och kan segmentera på olika målgrupper.

Man har även adderat Analysis Hub där användarna snabbt och enkel kan skräddarsy rapporter med drag-and-drop, lägga till dimensioner, filter, mätvärden och segment. 

En annan viktig del som är värt att lyfta är hur man i GA4 följer enskilda kundresor.

Även om besökarna alltid är anonyma, har de olika internet-ID:n som Google använder för att spåra dem mellan olika kanaler. GA4 kombinerar flera olika sätt (User ID, Google signals & device ID) att identifiera och följa dina besökare för att ge dig en komplett bild av kundresan. Utöver besökarnas trafikkälla kan du se exakt vilken annons besökaren klickat på för att komma till din webbplats och var i kundresan besökaren troligen befinner sig.

GA4 är alltså ett helt nytt sätt att se på data och låter dig som användare bestämma via events vilken data du vill mäta och ger dig sedan prognoser och estimeringar för framtiden med hjälp av machine learning och AI. GA4 kommer alltså kunna förutspå trender i din målgrupps beteende och beräkna potentiellt resultat framåt i tiden.

Du kan alltså nu beräkna den ungefärliga effekten av olika digitala aktiviteter. Framför allt blir det nu möjligt att beräkna ROI för din digitala marknadsföring även på lång sikt.

Vi kan hjälpa er med både strategi för mätning och event samt en teknisk implementation. 
Välkommen att höra av er så kan vi berätta mer