Vår omgivning förändras hela tiden och det samma gäller beteendet hos de som använder Internet och hur vi samlar in data. I det perspektivet har Google Analytics markerat ett före och efter inom webbanalys. Fram tills nu när den senaste uppdateringen har kommit. Den är fullspäckad med nya funktioner som hjälper dig att mäta framgångarna med din verksamhet på webben.

Du bör även vara medveten om att Universal Analytics snart inte längre finns tillgänglig. Google har nyligen aviserat att den kommer att stängas ned i juli 2024. Därför är det viktigt att du konfigurerar Google Analytics 4 så att du får största möjliga nytta av den i din verksamhet. 

Insamling och efterföljande analys av data ger företag möjlighet att fatta strategiska beslut som förbättrar deras resultat. Med GA4 kan du hitta nya affärsmöjligheter, upptäcka och korrigera fel och därigenom hålla din verksamhet på rätt spår.

Mätning med användarens integritet i fokus

Uppdateringen av detta verktyg innebär en övergång till en strategi där “integriteten först” står i centrum. Google Analytics har anpassats till dagens miljö och användarnas beteende. I första hand har man varit tvungen att anpassa sig till en alltmer restriktiv rättslig ram med internationella sekretesspolicyer, som i hög grad har påverkat hur uppgifter kan samlas in och användas. På andra sidan har webbläsarna fått allt större kontroll över det traditionella sättet att samla in data (som t.ex. tredjepartskakor och webbläsaridentifierare). Av detta skäl, baseras GA4 på en datamodell som respekterar användarnas integritet och samtidigt är anpassad till en värld utan cookies. Genom att avstå från cookies är datamodelleringen i stället inriktad på att se mönster utan hjälp av användarnas personuppgifter.

Cross-device mätning 

Eftersom det finns flera olika enheter uppstår behovet av att fokusera på och förstå kundens resa. Med livscykelrapporter blir det möjligt att få information om kundernas exakta plats i konverteringstratten på en mycket mer detaljerad nivå, genom att spåra deras beteende på både webbplatser och applikationer. Detta uppnås genom att koppla ihop flera dataströmmar för att ge en mer komplett bild över alla enheter. 

Rapportering över flera enheter kommer också att eliminera upprepning av data på olika enheter, genom att mäta en enda användares resa med hjälp av flera identifierare. 

Händelsebaserad datamodell

I den nya uppdateringen har den gamla sessionsbaserade datamodellen skrotats och ersatts av en händelsebaserad modell. Den nya modellen möjliggör datarapportering från flera enheter och plattformar och ger bättre automatisering då maskininlärning förhindrar manuella fel. De olika händelserna differentieras med parametrar som kan redigeras direkt på plattformen. 

Om du vill veta mer om övergången från Universal Analytics till GA4 ska du inte tveka att kontakta oss på filip.grimborg@makingscience.com. Vårt expertteam kontaktar dig och hjälper till med ditt specifika fall. Vi ser fram emot att höra av dig!