Karina Placito – Visual Designer


Design utvecklas ständigt och 2023 kommit med spännande nya trender som förändrar designlandskapet. I detta blogginlägg kommer vi att gå igenom några av de främsta trenderna som används under 2023. Från Augmented Reality och tillgänglighetsfokuserad design till minimalism och subtila animationer – låt oss upptäcka de nya gränserna för design!

2023 har kommit med spännande designtrender som förändrar hur vi skapar visuella upplevelser. Augmented Reality, tillgänglighetsfokuserad design, minimalism, subtila animationer och ‘biophilic’ design är bara några av de trender som lyfts fram. Som designer är det viktigt att vara medveten om dessa trender och anpassa sig efter hur de utvecklas. Genom att utforska nya designgränser kan vi skapa exceptionella visuella upplevelser och hålla oss i framkant av branschen!