Adtech är identifierat med teknik och innovation inom reklamområdet, och fler varumärken bestämmer sig för att inkludera Adtech i sina digitala strategier för att nå ut till sin målgrupp genom nya innovativa format. 

I den här artikeln kommer vi att ge vår syn på några av Adtech-trenderna som kommer att vara viktiga för företag under 2022. Vi kommer också ge syn på viktiga frågor, såsom automation, nya in-house lösningar, apokalypsen av tredjepartcookies (som alltid blir tillbaka skjuten, men det kommer 2024), bortfall av Live TV och införandet av nya innovativa format.

Cookiefri värld

Vi är på väg mot slutet för användandet av tredjepartscookies och vi måste vara förberedda. Efter flera förlängningar meddelade Google att tredjepartscookies kommer att försvinna i andra halvan av 2024. Making Science har skapat en strategi som heter CIA Strategy (Customer Intelligence Activation), som gör att vi kan införliva förstapartscookiedata i den digitala marknadsföringsstrategin, som inkluderar analys och aktiveringsstrategier. 

Utöver denna lösning måste vi fokusera våra framtida strategier för andra åtgärder såsom innehållsinriktning, kundmatchning, kohortanalys med skapandet av kluster (Privacy sandbox). Dessa tekniker kommer att hjälpa oss i detta nya scenario där tredjepartscookies försvinner.

Metaverse

Metaverse utgör nya utmaningar men också möjligheter för varumärken och dess förhållande till sina konsumenter. Även om vi är i ett tidigt skede har många varumärken börjat positionera sig genom att köpa utrymme och utveckla digitala produkter kring teknologier som NFT. För att utöka informationen i detta avseende är NFT:er en speciell typ av kryptografisk symbol som representerar något unikt och kan inte replikeras.

Inom den virtuella världen lyfter vi fram följande trender: 

En mer personlig och närmare interaktion med användaren ger oss en större förståelse, vilket leder till nya möjligheter för att kunna mäta och aktivera data. Av denna anledning är det viktigt att företag har en strategi för att tillfångata, bearbeta och aktivera data som är effektiv och skalbar.

ConnectedTV

Vi har känt till ConnectedTV sedan Google lanserades först i USA och Kanada i 2019.

ConnectedTV-lagerförteckning har fortsatt att växa i takt med att konsumentvanorna har förändrats. Nu har 80% av användarna Smart TV i sina hem, vilket har ökat med 20% sedan 2020 och gynnar datatransparens jämfört med traditionell TV. Innehållet i denna nya typ av reklam finns mycket mer interaktiva appar som Roku, Apple, Fire TV och Android, vilket i sin tur gör det lättare för oss att segmentera efter innehåll, enhet, målgrupp, plattform med mer. Det tillåter oss att förbättra resultaten och fokusera på en yngre publik (oftast mellan 18-35 år, följt av 35-49 år), vilket ger större insyn och tillåter en mer uttömmande analys av data än med Live TV. Detta kan stödja strategier genom att förena med programmatisk och generera nya affärsideer för varumärket.

Gaming

Gaming är en redskap som kan vara mycket lönsam för varumärken. När vi väl förstår dess potential som en källa för trafik och engagemang kommer det att bli ett verktyg som erbjuder många möjligheter inom digital marknadsföring. Faktum är att statistiken visar att spelanvändare inte störs sig av displayannonser, och den växande användningen av denna typ av reklam är redan tresiffrig.

Bland de främsta fördelarna med denna typ av reklam finner vi att annonsen placeras i en kreativ miljö, där användaren lever en spel-/underhållningsupplevelse, och det är denna typ av upplevelse som får varumärken att etablera en närmare relation till användaren.

I ett historiskt sammanhang, alltmer flerkanaligt och med strategier, kommer kanalisering av spelannonsering att spela en allt viktigare roll för att uppfylla målen för lojalitet, engagemang, attrahera nya användare och förbättra slutresultatet av konverteringsfrekvensen.

DOOH

Denna typ av reklam var en trend redan 2021 och i år kommer vara året för dess definitiva tillväxt eftersom det finns fler och fler tekniker och lager tillgängligt.

Denna typ av reklam har blivit porten för programmatisk reklam till våra gator, stormarknader, busshållplatser, tunnelbanor, flygplatser etc.  Denna nya formen av kommunikation med kunden är genom programmatik som öppnar en dörr för att förvärva marginal genom CPM-köp eller privata avtal.

Dess främsta fördelar är:

  1. Större effektivitet
  2. Större effekt
  3. Möjlighet till segmentering
  4. Stöd för andra åtgärder
  5. Det är inte invasivt för användarna
  6. Tillåter oss att skapa adhoc-meddelanden
  7. Förbättrar konvertiringsfrekvensen

Kontakta oss idag för att diskutera vidare om Adtech trender.