Making Science, genom Tre Kronor Media, lanserar nu Trust Generative AI. Det är en plattform för generativ AI* som löser två huvudsakliga problem i system som OpenAI: svårigheten att få tillgång till företagsinformation som inte är offentlig samt information som inte är uppdaterad i generativa AI-modeller. 

Lanseringen sker samtidigt som generativ artificiell intelligens, baserad på språkmodeller som till exempel GPT och Bard, sannolikt kommer att förändra människors sätt att arbeta och därmed ta företag till nya nivåer när det gäller automatisering och effektivitet. I en nyligen genomförd MIT-studie, där anställda inom olika verksamheter använde Chat GPT för att skriva rapporter, pressmeddelanden och andra affärsdokument, uppnåddes 50 % kostnadsbesparingar i rapportskrivandet samtidigt som rapporternas kvalitet förbättrades. 

Språkmodeller som GPT-3 har idag inte tillgång till icke-offentlig företagsinformation och saknar information som uppdateras i realtid. GPT-4-modellen tränades med data fram till september 2021 men har inte uppdaterats sedan dess. “Tillgången till stora språkmodeller och generativ AI öppnar upp en värld av möjligheter. Trust Generative AI skapar en länk mellan privat, uppdaterad företagsinformation och stora modeller som genererats med offentlig information. Detta kommer utan tvekan underlätta införandet av AI för marknadsföring”, förklarar José Antonio Martínez Aguilar, vd för Making Science.

Plattformen, som är utvecklad på Google Cloud Platform och OpenAI, optimerar både datacykler och träningen av AI-modeller. Den validerar svar som erhållits med hjälp av modeller som utvecklats på Google Cloud Platform på både privat kunddata samt nya data som inte finns tillgänglig i modeller som GPT-3 och GPT-4. 

Därför behåller företagen fullständig kontroll över sina data och kan generera mindre generiskt innehåll som är mer anpassat till företagets policy och tonalitet och samtidigt optimerat med aktuell information. 

Ett exempel på effektiviteten hos generativ AI är hur Trust Generative AI skapade 100 000 produktbeskrivningar för Ventis.it på några minuter och till en kostnad som var mer än 10 000 gånger lägre än det traditionella sättet. De genererade beskrivningarna stämde överens till mer än 95% med andra beskrivningar som skapats av redaktörsavdelningen och togs fram med hjälp av uppmaningar som optimerats av Trust Generative AI. 

Trust Generative AI kan också skapa andra typer av innehåll. Bland annat kommunikation via callcenters, FAQs, epost-utskick, bilder, med mera. genom att kopplas till tjänster som Google Clouds Vertex Generative AI, DALL-E2 och Stable Diffusion.

I en omvärld med snabb teknisk utveckling och en osäkerhet kring dess användning är det avgörande att utveckla verktyg som bidrar till att skapa förtroende för tillämpning av ny teknik. Det är där Trust Generative AI kommer in i bilden.

”Vi är mycket stolta över Trust Generative AI som placerar oss vid teknikutvecklingens frontlinje och ger oss oändliga möjligheter att hjälpa våra kunder med alla tänkbara interna och externa texter. Att skriva kundspecifika ad copys, SEO-optimerade texter, produktbeskrivningar, rapporter, intern och extern kommunikation är bara exempel på områden där vi kan spara tusentals timmar för våra kunder” berättar Sophia Jernberg, COO på Tre Kronor Media│a Making Science Company.

Oavsett hur du vill implementera AI i marknadsföringen för ditt företag kan Tre Kronor Media│a Making Science Company – vara din digitala affärspartner.

*Generativ AI är en övergripande term för programstyrda processer som syftar till att generera nytt innehåll eller data utifrån befintliga exempel. Genom att lära sig strukturer, mönster och samband i den data som den tränats på, kan en generativ AI skapa nya exempel som liknar den ursprungliga datan men samtidigt är unik.

Presskontakt:

Noelle Runo, Marketing Manager Northern Region

noelle.runo@makingscience.com