Jon Söderlind – Head of Insight & Strategy


Vad är Marketing Mix Modeling (MMM)?

Som metod för att mäta effekten av medieinvesteringar är Marketing Mix Modeling (MMM) inte ny, men har på senare tid fått ett uppsving då allt fler annonsörer har fått upp ögonen för styrkorna i MMM. Exempelvis menar Les Binet att ”digital attribution is dead” (The Drum 2023/02/23) och att MMM tar över och ger en mer rätt bild över effekten av media.

Vad är då MMM? Marketing Mix Modeling använder aggregerad historisk data för att modellera exempelvis försäljningsresultat som en funktion av medieinvesteringar, samt andra marknadsförings-och kontrollvariabler så som väder, säsongsvariationer och konkurrenters medieinvesteringar.

Med detta kan man sedan få fram ett mått som ROAS och optimera fördelningen av sin reklambudget. MMM ger också möjlighet att göra prognoser och förutsäga vad förändringar i mediebudget innebär i form av ökad eller minskad försäljning, vilket är minst sagt värdefullt i tider som dessa.

Exempel på frågeställningar som MMM kan besvara för er som annonsör:

Vad ger MMM för oss som annonsör?

Med MMM uppnår vi:

Att välja den bästa modellen för just ditt företag

Vid uppstart av ett MMM-projekt skapar man olika typer av modeller med målet att välja den modell som bäst passar för er verksamhet:

I diagrammet ovan redovisas kundens faktiska försäljningshistorik (rosa linje) och hur den här modellen förutspådde den (blå linje).

I slutändan kommer vi att välja den modell som bäst passar trenden och kundens variation i försäljning.

Vilka insikter kan vi få från vår MMM-modell?

Vill du veta mer om möjligheterna med Marketing Mix Modeling? Tveka inte att kontakta vårt team!